Kinh Gửi BQT Mu Hoàng gia
Tên Nv game : Se7ven
id : hoazon
BQT hãy vào fix dùm e cái áo Hoàng long ARC vì đồ Hoàng long không có Arc mà chỉ có Helois
em đã đâp nhiều nhưng toàn ra áo Arc hoang long
Mong adm xem xét